سیم ترمزدستی پراید قدیم

Early Pride wrapped wire...

مارک : Robben

ساخت : ایران

 

 

سیم   , روبن , قطعات یدکی ,