ماهک بلند 405

Long tall

مارک : Robben

ساخت : ایران

 

 

سیم   , روبن , قطعات یدکی ,