ماهک کوتاه 405

Short cactus 405

مارک : Robben

ساخت : ایران

 

 

سیم   , روبن , قطعات یدکی ,