سیم ترمزدستی پیکان بهینه(وسط)

Optimum manual brake wire

مارک : Robben

ساخت : ایران

 

 

سیم  , کاربراتور , روبن , قطعات یدکی ,