سیم کیلومتر پراید کاربراتوری

Cadillac Pride Cord

مارک : Robben

ساخت : ایران

 

 

سیم  , کاربراتور , روبن , قطعات یدکی ,