سیم رها کننده صندوق پراید

Paid Priyad Release Cable

مارک : Robben

ساخت : ایران

 

 

سیم  , کاربراتور , روبن , قطعات یدکی ,