سیم رها کننده باک پراید

Buck Pride Disposable Wire

مارک : Robben

ساخت : ایران

 

 

سیم  , کاربراتور , روبن , قطعات یدکی ,